Politika zasebnosti

Politika zasebnosti 

Politika zasebnosti je del splošnih pogojev uporabe spletne strani www.lisac-organic.com in je na voljo  tukaj. 

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov 

Lastnik spletnega mesta in upravljalec osebnih podatkov skladno z uredbo GDPR je:

Podjetje: MS Fabrika d.o.o.,

Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »lastnik in upravljalec«)

Davčna številka: SI99818299 

Matična številka: 7288824000 

Telefon: +386 64 275 998 

E-mail: info@lisac-organic.com 

Lastnik in upravljalec se zaveda pomembnosti varovanja zasebnosti in deluje v skladu z Zakonom o varstvu  osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.  aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov. 

Lastnik in upravljalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov  spletne strani. Lastnik in upravljalec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne  strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki  uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo  občutljive narave tega področja. 

Ta politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo  osebnih podatkov, ki jih lastnik in upravljalec zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto www.lisac organic.com

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave 

Osebni podatek je katera koli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.  Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo  identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega  ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko,  kulturno ali družbeno identiteto. V nadaljevanju je pri posamezni uporabi spletne strani opredeljeno, katere  osebne podatke posameznikov zbira upravljalec.  

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za  katere so bili posredovani (obdelujemo izključno za namen priprave odgovora na vaša vprašanja  (povpraševanja) in za posredovanje zahtevanih informacij). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.  Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste  posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli dostopati,  prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali z vami skleniti  pogodbenega razmerja ter vam posledično prodati in dostaviti želenih izdelkov.  

Lastnik in upravljalec na spletnem mestu zbira osebne podatke, posredovane preko kontaktnega obrazca  (obvezno: ime, priimek, e-mali naslov, neobvezno: telefonska številka) in ostale podatke iz morebitne  nadaljne elektronske komunikacije z uporabnikom (po elektronski pošti). 

Namen zbiranja podatkov na spletni strani je poslovne narave, kar pomeni, da v primeru, ko izpolnite  obrazec, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije, vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na  podlagi legitimnega interesa podjetja. Podjetje v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom  nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja. 

Če ste na naši spletni stani zastavili vprašanje ali imate konkretno povpraševanje, se vaši osebni podatki  obdelujejo za namen podaje odgovora ali pošiljanje ponudbe. Zaradi lažje komunikacije z vami vas bomo  zaprosili za ime in priimek, elektronski naslov in/ali telefonsko številko, kamor vas bomo lahko obveščali o  vseh pomembnih dejstvih v zvezi z vašim vprašanjem. 

Lastnik in upravljalec bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje  namene: 

– za namen podaje odgovora na vprašanje in za moreitno nadaljno komunikacijo: 

– pošiljanje predračunov in računov v primeru prejetega naročila za izdelke,  

– za vodenje evidenc o strankah, 

– za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov,

– za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strani. Če ste v to privolili, se vsi vaši osebni podatki lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja  varstva osebnih podatkov za: 

– namene rednega obveščanja o novostih, za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva,… – oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi vaših izraženih preferenc in interesov, – neposredno trženje lahko izvajamo preko vseh komunikacijskih kanalov: prek navadne in elektronske  pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega), Facebooka in drugih družabnih  omrežij. Obveščali vas bomo samo po komunikacijskih kanalih, za katere ste nam dali privolitev. 

Vaši osebni podatki bodo lahko posredovani drugim podjetjem, ki jih nadzoruje upravljalec podatkov, ali  tretjim osebam, ki sodelujejo z upravljalcem podatkov pri zagotavljanju storitev. Slednje vključujejo  dobavitelje in sodelavce na področju logistike, transporta in dostavnih storitev. 

Lastnik in upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in  kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za  točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta. 

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega  računalnika ter IP naslov naprave, s katero dostopate do spletnega mesta. Te informacije bodo uporabljene  izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. 

Zbranih osebnih podatkov lastnik in upravljalec ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. 

Prisotnost na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram): za potrebe promocije ter obveščanja o naših  aktivnostih in gradivih uporabljamo družabna omrežja (Facebook, Instagram). Pri dostopu do ustreznih  omrežij in platform veljajo pogoji in pravila obdelave podatkov njihovih upravljavcev in zanje lastnik in  upravljalec ni odgovoren. 

Kako zaščitimo podatke 

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke. Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato  sprejemamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim  spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem podatkov. K tem ukrepom spadajo interni pregledi naših praks  zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov – tako varnostni ukrepi kot fizični ukrepi. Dostop do osebnih  podatkov omejujemo na naše zaposlene, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše  storitve. 

Soglasje 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, skladno z  veljavnim zakonom. 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani v spletnem obrazcu kliknete  gumb »POŠLJI«, in je dano na podlagi informacij, ki vam jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike  zasebnosti. 

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred  sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe. 

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte na MS Fabrika d.o.o.,  Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@lisac-organic.com. Morebiten umik soglasja  ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. 

Vaše pravice 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do  vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti,  pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe pri  Informacijskemu pooblaščencu. 

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij nas kontaktirajte na naslov: MS  Fabrika d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija ali na e-naslov: info@lisac-organic.com. Vašo  vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. 

Čas hrambe osebnih podatkov 

Podatki, ki jih zbira lastnik in upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe lastnika in upravljalca  spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v bazah podjetja.  Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi  katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, oziroma največ 5 let po prenehanju 

poslovnega razmerja s posameznikom. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito  in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča. 

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za  hrambo osebnih podatkov, podjetje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega  roka. 

Veljavnost 

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del politike  zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletnem mestu brez predhodnega obvestila.  Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene politike zasebnosti na našem spletnem  mestu. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te Politike  zasebnosti. 

Objavljeno: 22.05.2023. 

MS Fabrika d.o.o.